برجاء ملف قنوات ريسيفر تكنوساتts-999


ملفات قنوات تكنوسات ودان سات ودينا فيجن

برجاء ملف قنوات ليه بارك الله فيكم
الريسيفر صغير اتش دى

----------------------------

model ts-999
software version v21e 2248/2019-09-25 16:23
hardware version u33kv01c1//s2/ddr2

----------------------------