رسيفر نيو جولد اخذ ملف غلط جايب لمبه حمرا


ريسيفرات المعالج صن بلص ( Sunplus 1506 HD )

بجيب كدة وانت بحمل الفلاشه
[SPHE1506/1505B/C/1508/1509/1506F/1516]Connect to platform successfully!!
Step 0. start read chip stamp...Success!!
Step 1. start config RAM parameter...Success!!
Step 2. transmit RAM parameter to Share RAM...Success!!
Step 3. transmit boot.bin to Share RAM...
CHIP 1502/1509/1506F..Success!!
Step 4. Transmit ROM.BIN Size to Share RAM...Success!!
Step 5. init SPI Flash[v1.00 20150203 trunk r495]...
Can not find flash,please check
Step5.Init SPI Flash fail

[Err:-18]exit uartisp Thread!!

----------------------------